Esimerkkejä valtuustokaudella 2013-2017 ajamistani asioista (sivua päivitetään)

valtuustoaloitteet

len allekirjoittanut lukuisia oman ryhmän ja muiden valtuutettujen valtuustoaloitteita. Seuraavat kolme olen itse jättänyt:

1. Kirkkonummesta Unicef Lapsiystävällinen kunta

Taustaa: Halusin kunnan hakevan toimintamalliin mukaan, koska koin kehittämistyön lasten hyvinoinnin eteen tärkeäksi ja mallin tarjoavan siihen hyviä eväitä, joita ei kunnasta omasta takaa löydy. Lapsen oikeuksien ymmärtäminen ja lapsivaikutusten arvioimisen oppiminen auttavat huomioimaan lapsen edun päätöksenteossa, mikä on tärkeää erityisesti taloudellisesti vaikeina aikoina.

Lopputulos: Aloite eteni pikavauhtia ja kunta lähti toteuttamaan toimintamallia vuoden 2016 alusta. Toimin koordinaatioryhmän puheenjohtajana ja olen tyytyväinen siitä, miten hyvin toimintamalli on otettu vastaan ja tunnistettu kehittämisen paikkoja. Jos kaikki menee hyvin niin kunta voi hakea Lapsiystävällinen kunta- tunnustusta vuoden 2017 lopulla. Lue lisää kunnan www-sivuilta.

Tiistaina 11.4.2017 minulla on kunnia puheenjohtaa lasten ja luottamushenkilöiden välillä järjestettävää kyselytuntia. Kirkkonummi-sali täyttyy koululaisista ja oppilaskuntien edustajista, joita on vastaanottamassa ja kysymyksiin vastaamassa joukko luottamushenkilöitä. Lue lisää.

2. Valtuustoaloite kunnan ostotietojen julkaisemiseksi

Taustaa: Kunnan asukkailla on oikeus tietää, millaisia päätöksiä kunnassa tehdään ja mihin verorahoja käytetään. Halusin edistää päätöksenteon avoimuutta esittämällä, että kunta julkaisee tiedot tavaroiden ja palveluiden ostoista. Avoin tieto helpottaa myös virkamiesten ja luottamushenkilöiden työtä kunnan taloudenpidossa. Lue lisää Kirkkonummen Sanomien uutisesta ja Kirkkonummen Yrittäjien palstan kolumnista.

Lopputulos: Aloite eteni nopeasti ja Kirkkonummi päätti julkaista ostolaskutietonsa ja pyrkii nyt avaamaan muitakin tietoaineistoja monipuolisesti. Katso "avoin data" kunnan www-sivuilta ja lue esimerkiksi mille tahoille kunnan noin 121 miljoonan ostot jakautuivat vuonna 2015.

3. Kirkkonummelle ohjelma paikallisen yrittäjyyden ja talouden tukemiseksi

Taustaa: Yrittäjyys on elämäntapani ja yrittäjien asiat lähellä sydäntäni. Yrittäjyys luo kuntaan elinvoimaa ja työpaikkoja. Yrittäjyyttä, niin nykyistä yritystoimintaa kuin uusien yritysten syntymistä tukevat monet tekijät kunnan eri toimialoilla. Nämä asiat olisi hyvä koota ohjelmaksi ja ottaa oppia muiden kuntien hyvistä käytännöistä. Esimerkkinä paikallista yritystoimintaa tukevista asioista mainitsin aloitteessa seuraavat asiat 1. Pk-yritykset helpommin mukaan hankintoihin 2.Lähiruokaa kunnan kouluihin, päiväkoteihin ja muihin laitoksiin 3. Toimitiloja koskeva yhteistyö. Lue koko aloite täältä.

Lopputulos: Aloite keräsi hyvin allekirjoituksia ja odotan mielenkiinnolla minkälaisen vastaanoton se saa kunnan virkamiehiltä. Huomasin myös, että jotkut tulkitsivat aloitteen väärin luullen minun kannattavan yritystukia, mistä ei toki ollut kyse. Yrittäjyyden tukeminen on paljon laajempi asia ja lähtee toimintaympäristöstä, kaavoituksesta, toimivasta joukkoliikenteestä, kohtuuhintaisista asunnoista jne.VIHREIDEN SAAVUTUKSET

Kirkkonummen Vihreiden saavutuksia löydät täältä:

Vihreitä tekoja vuosilta 2015-2016

http://www.kirkkonummenvihreat.fi/poliittinen-toim...

Poliittinen tilinpäätös vuosilta 2013-2014

muutosesitykset

Päätöksenteossa tulee usein vastaan tilanteita, joissa en ole voinut kannattaa pohjaesitystä vaan olen tehnyt muutosesityksen. Usein se on mennyt läpikin. Esimerkkeinä menestyneistä muutosesityksistä tulee mieleen v. 2014 budjettivaltuustossa esittämäni yhden lastensuojelun vakanssin pelastaminen lakkautukselta sekä kunnanhallituksessa esittämäni yhteistyön jatkaminen seurakunnan perheasiainneuvottelukeskuksen kanssa perheiden matalan kynnyksen palveluiden turvaamiseksi. Olen myös esittänyt kunnanhallituksen kannasta poiketen ja perusturvalautakunnan kannan mukaisesti, että Kirkkonummi antaa kuntapaikkoja oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille. Rakennus- ja ympäristölautakunnassa sen sijaan muutosesitykseni luonnon puolesta ovat useimmiten hävinneet äänestyksissä.

Kunnan toimielimien pöytäkirjat julkaistaan kunnan internet sivujen Dynasty- tietopalvelussa. Hakemalla
luottamushenkilön nimellä löydät häntä koskevat merkinnät, esimerkiksi muutosesitykset. Kaikesta vaikuttamisesta ei toki jää pöytäkirjamerkintää, mutta ainakin aktiivisuudesta voi tällä keinolla
saada käsityksen. Pöytäkirjat v. 2015-

http://kirkkonummi01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQ...